Meteen naar de inhoud

Administraties

Wij verzorgen verschillende administraties voor onze klanten. Van salaris administratie, jaarrekeningen tot de complete administratie.

Belasting aangifte

Op het gebied van belasting aangifte kunnen wij alles uit handen nemen bij onze klanten. Denk hierbij aan: Omzet belasting, Inkomsten belasting, Vennootschapsbelasting, Loonbelasting, Dividendbelasting, Toeristenbelasting en erfbelasting.

Financieel advies

Wij kunnen u van advies voorzien als het gaat om bedrijfsovername, kredietaanvraag, bedrijfsopvolging- beëindiging of over uw ondernemingsplan.

administratiekantoor de Wolff

Oprichting administratie kantoor de Wolff

Administratiekantoor de Wolff V.o.f. is opgericht in 1996. Eigenaar is de heer W.G.M. de Wolff, die na meer dan twintig jaar als boekhouder gewerkt te hebben voor een middelgroot bouwbedrijf, voor zichzelf is begonnen. De werkzaamheden van Administratiekantoor de Wolff werden eerst uitgevoerd vanuit een bijgebouwd klein kantoor aan huis. Al snel bleek dat deze ruimte te klein werd. Via mond-tot-mond-reclame werd het klantenbestand steeds groter. Administratiekantoor de Wolff is daarom verhuisd naar een groot bedrijfspand aan het adres Tjeukemeer 3 in Joure.

Administratiekantoor de Wolff

Op zoek naar een totale financiële oplossing? Kijk dan niet verder dan Administratiekantoor de Wolff. Wij verzorgen uw administraties, belasting aangifte en geven u financieel advies. Dus waarom laat u ons uw financiën niet uit handen nemen? Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis adviesgesprek!

Administraties

Bij Administratiekantoor de Wolff verzorgen wij uw administraties. Denk hierbij aan het verzorgen van uw jaarrekening, we nemen uw zorgen aan salarisadministratie weg en we kunnen uw complete administratie verzorgen. Als u op zoek bent naar een allround oplossing voor uw financiële vraagstukken, dan bent u bij Administratiekantoor de Wolff aan het juiste adres.

Complete administratie

In de complete administratie worden alle facturen en bankafschriften verwerkt. Hierbij wordt er gekeken naar een verkoop boek, waar alle verkoopfacturen in komen te staan. Het inkoopboek, daar worden alle inkoopfacturen verzameld. Vervolgens wordt er gekeken naar alle bankafschriften, deze worden ingevoerd zodat alle gegevens ook klaar staan voor de jaarrekening. Mochten er ook contante inkomsten zijn, dan wordt er ook een kasboek gemaakt om ook de contante geldstroom inzichtelijk te krijgen.

Jaarrekening

Bij de jaarrekening komen de meeste belangrijke cijfers over het afgelopen boekjaar naar voren. Denk hierbij aan de verlies en winst rekening, de balans, de vaste activa van het bedrijf en wat er nog betaald of ontvangen mag worden aan BTW.

Salarisadministratie

De salarisadministratie is alleen van toepassing wanneer uw bedrijf personeel in dienst heeft. Als dit het geval is zal er bij de salarisadministratie gekeken worden naar de CAO en branche waarin u werkzaam bent. Op basis hiervan zullen de personeelsgegevens worden ingevoerd zodat dat inzichtelijk is voor ons, hierbij is het ook belangrijk om te kijken per wanneer de loonverwerking is.

Belasting aangifte

Bij Administratiekantoor de Wolff verzorgen wij al uw belasting aangiftes. Denk hierbij aan omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, toeristenbelasting en erfbelasting. Hierin biedt administratiekantoor de Wolff de totale oplossing op het gebied van belasting aangifte.

Omzetbelasting

Aan de hand van de door u o.a. aangeleverde inkoop- en verkoopfacturen kunnen wij uw jaarrekening opstellen. Hierin is het belangrijk dat we goed kijken of het om BTW hoog, BTW laag of verlegde BTW gaat. De omzetbelasting is namelijk het verschil tussen betaalde en ontvangen BTW. Hebt u meer ontvangen dan betaald dan zal u nog wat bij moeten betalen aan de belastingdienst.

Inkomstenbelasting

Dankzij de jaarrekening die is gemaakt hebben wij duidelijk inzichtelijk wat de omzet van u is geweest en wat hiervan aan winst is behaald. Op basis van de behaalde winst zult u inkomstenbelasting moeten betalen. Gelukkig zijn er wel een aantal aftrekposten, denk hierbij aan bijvoorbeeld aan investeringen.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is in Nederland voor alle NV’s, BV’s e.d. Zie “binnenlands belastingplichten” (art. 2 en 4 Wet VPB 1969). Hierbij moet vennootschapsbelasting worden betaald over de winst van het bedrijf. Er zijn twee schalen binnen de vennootschapsbelasting. Wanneer de winst van uw bedrijf gelijk aan of lager is dan €245.000,= betaald u 15% vennootschapsbelasting, als de winst hoger bedraagt dan zal u 25% vennootschapsbelasting moeten betalen.

Loonbelasting

Wanneer u personeel in dienst heeft of misschien zelf in loondienst werkt bij uw eigen onderneming. Dan bent u verplicht om elke maand aangifte loonbelasting te doen bij de belastingdienst. De hoogte de loonbelasting hangt af van hoeveel loon u uitkeert. Loonbelasting brengt veel complexe vragen met zich mee, deze vragen nemen wij bij administratiekantoor de Wolff u graag uit handen.

Dividendbelasting

Wanneer u dividend ontvangt van een vennootschap moet er over de ontvangen dividend dividendbelasting ingehouden worden. Echter kan u deze dividendbelasting wel verrekenen met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Op het moment dat u dividend uitkeert aan aandeelhouders moet u 15% dividendbelasting inhouden over de uitgekeerde dividend. U zult hierover aangifte moeten doen en binnen een maand betalen, na de dag waarop de dividend beschikbaar is gekomen.

Toeristenbelasting

Wanneer u een camping, hotel, pension, appartement, recreatiewoningen e.d. heeft zult u toeristenbelasting moeten betalen. Toeristenbelasting moet namelijk geheven worden bij overnachtingen binnen de stad/dorp door een niet-inwoner. Deze toeristenbelasting moet u zelf verplicht aangeven bij de gemeente. Daarnaast bent u verplicht om hier jaarlijks aangifte over te doen bij de belastingdienst.

Erfbelasting

Wanneer u een erfenis ontvangt zult u waarschijnlijk ook erfbelasting moeten betalen. U betaald alleen erfbelasting wanneer de erfenis hoger is dan de wettelijke vrijstelling. Hoe hoog deze vrijstelling is hangt af van de relatie die u had met de overledene. Wanneer u erfbelasting moet betalen zal de belastingdienst een aangifte naar u sturen. In deze aangifte staat hoe u aangifte moet doen en wanneer deze aangifte gedaan moet zijn.

Financieel advies

Als u financieel advies zoekt bent u bij administratiekantoor de Wolff aan het juiste adres. We kunnen u van financieel advies voorzien wanneer het gaat om een bedrijfsovername, bij kredietaanvraag, bedrijfsopvolging- of beëindiging en bij uw ondernemingsplan. We kijken samen naar wat er financieel haalbaar is en wat niet. Op basis hiervan kunnen we samen een plan opstellen.

Bedrijfsovername

Wanneer u een bedrijfsovername overweegt, is het van belang rekening te houden met de fiscale gevolgen. De fiscus zal willen weten of de overname voor zakelijke of privédoeleinden (eenmanszaak of VOF) is. Is er sprake van een zakelijk doel, dan is de overname onderworpen aan vennootschapsbelasting. Bij privédoeleinden is de overname onderworpen aan de inkomstenbelasting over de winst. Daarnaast zijn er nog andere belastingen die van toepassing kunnen zijn in verband met een bedrijfsovername, zoals dividendbelasting en successierechten. Het is van belang professioneel advies in te winnen om onaangename verrassingen van de belastingdienst te voorkomen.

Kredietaanvraag

Wanneer u een kredietaanvraag doet, zal de bank willen weten of u de lening kunt terugbetalen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zal de bank verschillende documenten bij u opvragen. Het belangrijkste document is uw inkomensverklaring. Op deze verklaring staan uw inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Ook vraagt de bank om een kopie van uw identiteitsbewijs en een bewijs van uw woonplaats. Als u zelfstandig ondernemer bent, moet u de bank ook een kopie van uw bedrijfsvergunning en een recente balans en winst- en verliesrekening geven. De bank wil ook weten hoe lang u al zelfstandig ondernemer bent en wat de geschatte omzet en winst voor het komende jaar zal zijn.

Bedrijfsopvolging- beëindiging

Bij bedrijfsopvolging- of beëindiging, zult u belasting moeten betalen over de winst. De belastingdienst zal willen weten of de winst uit zakelijke of privé-activiteiten afkomstig is. Bij winst uit onderneming (bijvoorbeeld uit BV of NV) is de verkoopopbrengst onderworpen aan vennootschapsbelasting. Bij winst uit privé-activiteiten wordt de verkoopopbrengst belast met inkomstenbelasting. Daarnaast zijn er nog andere belastingen die van toepassing kunnen zijn in verband met de verkoop van een onderneming, zoals dividendbelasting en successierechten.

Ondernemingsplan

Als u op zoek bent naar financieel advies over het starten van een onderneming, kan administratiekantoor de Wolff u van het juiste advies voorzien. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een ondernemingsplan dat u zal helpen uw bedrijf op de juiste manier op te starten.