Meteen naar de inhoud

Belasting aangifte

Er een aantal verschillende belastingen die u mogelijk moet betalen. Bij Administratiekantoor de Wolff verzorgen wij al uw belasting aangifte. Wij kunnen u helpen met omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, toeristenbelasting en successierechten. Ons team biedt de totaaloplossing als het gaat om het doen van uw belastingaangifte in Nederland!

Omzetbelasting

Omzetbelasting, of belasting over de toegevoegde waarde (btw), is een belasting die wordt geheven op de verkoop van goederen en diensten in Nederland. Het standaard btw-tarief in Nederland is 21%, maar er zijn een aantal verlaagde tarieven, waaronder 9% voor eten en drinken en 9% voor hotelovernachtingen.

Als u ondernemer bent in Nederland, moet u zich registreren voor BTW en deze in rekening brengen op al uw verkopen. U moet elke maand, elk kwartaal of jaarlijks een BTW-aangifte indienen, waarin u alle verkopen rapporteert die u in die periode hebt gedaan.

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting in Nederland wordt geheven over uw belastbaar inkomen. Dit is uw inkomen min de toegestane aftrekposten. Het Nederlandse inkomstenbelastingstelsel is progressief, wat betekent dat u een hoger belastingtarief betaalt naarmate uw inkomen toeneemt.

U moet in Nederland jaarlijks aangifte doen voor de inkomstenbelasting, waarin u al uw belastbare inkomen voor het jaar opneemt. De uiterste datum voor het indienen van uw aangifte is meestal 1 mei van het volgende jaar (of u vraagt uitstel aan).

Als u in Nederland in loondienst bent, zal uw werkgever de inkomstenbelasting op uw loon inhouden en namens u aan de belastingdienst afdragen. U bent echter nog steeds zelf verantwoordelijk voor het indienen van een jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Als u in Nederland als zelfstandige werkt, moet u elk jaar een aangifte voor de inkomstenbelasting indienen. In deze aangifte worden uw belastbaar inkomen en de verschuldigde belastingen berekend.

Vennootschapsbelasting

In Nederland wordt vennootschapsbelasting geheven over de winst van vennootschappen en andere organisaties. Het tarief van de vennootschapsbelasting in Nederland bedraagt 15% wanneer de winst gelijk aan of lager is dan €245.000,=. Wanneer de winst hoger ligt zal er ook 25% vennootschapsbelasting afgedragen moeten worden over het bedrag boven de €245.000,=.

Om uw vennootschapsbelasting te berekenen, moet u eerst uw belastbare winst bepalen. Dit is uw totale inkomen minus de toegestane aftrekposten. U moet in Nederland elk jaar een aangifte vennootschapsbelasting indienen. De uiterste datum voor het indienen van uw aangifte is meestal 1 Juni van het volgende jaar (of u vraagt uitstel aan).

Loonbelasting

Als u in Nederland werkt, houdt uw werkgever loonheffing in op uw loon en draagt dit namens u af aan de belastingdienst. Dit geld wordt gebruikt om uw sociale premies te betalen, die zaken als werkloosheidsverzekering, ziektekostenverzekering en pensioenen dekken.

U bent echter nog steeds verantwoordelijk voor het indienen van een jaarlijkse loonbelastingaangifte. In deze aangifte wordt berekend hoeveel loonbelasting u hebt betaald en hoeveel u nog verschuldigd bent. De uiterste datum voor het indienen van uw loonbelasting aangifte (inkomstenbelasting) is 1 Mei van het volgende jaar.

Dividendbelasting

Dividendbelasting is een belasting die wordt geheven op de uitkering van winst door Nederlandse vennootschappen. Het tarief van de dividendbelasting in Nederland is 15%, maar er is een lager tarief van 5% voor dividenden die worden uitgekeerd aan aandeelhouders die daarvoor in aanmerking komen.

U moet in Nederland elk jaar een aangifte dividendbelasting indienen, in dien u dividend ontvang of verstrekt. De uiterste datum voor het indienen van uw aangifte dividendbelasting is altijd een maand na de dag waarop de dividend beschikbaar komt.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting in Nederland is een heffing die wordt betaald door bezoekers van het land. Het tarief van de toeristenbelasting in Nederland varieert per gemeente, maar ligt meestal rond de 5%.

Als u in Nederland een camping exploiteert, moet u toeristenbelasting innen en afdragen aan de plaatselijke gemeente. U moet elk jaar een aangifte toeristenbelasting indienen, waarin u alle inkomsten van uw camping opneemt. De uiterste datum voor het indienen van uw toeristenbelasting aangifte is 1 mei van het volgende jaar.

Erfbelasting

Erfbelasting in Nederland is een belasting die wordt geheven over de overdracht van vermogen van de ene persoon aan de andere. Het tarief van de successierechten in Nederland ligt tussen 10% en 40%. U moet in Nederland aangifte erfbelasting doen als u vermogen ontvangt of erft. De uiterste datum voor het indienen van uw aangifte erfbelasting is zes maanden na de datum van overlijden.