Meteen naar de inhoud

Vennootschapsbelasting

Als u ondernemer bent in Nederland, dan moet u vennootschapsbelasting betalen, mits uw bedrijf geregistreerd staat als NV, BV e.d.. Deze belasting is verschuldigd over de winst van alle Nederlandse bedrijven, ongeacht hun omvang. Er zijn twee verschillende tarieven voor de vennootschapsbelasting: 15% en 25%.

BV en NV

Een Besloten vennootschap (afgekort BV) is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Dit type vennootschap is de meest voorkomende ondernemingsvorm in Nederland. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun aandelen in de vennootschap. Een BV kan worden opgericht door één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen.

Het maatschappelijk kapitaal voor een BV bedraagt ten minste € 1,=. Voor een naamloze vennootschap (NV) is het maatschappelijk minimum € 45,000,=. De statuten moeten worden gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Vennootschapsbelasting tarieven

Binnen de vennootschapsbelasting zijn er twee schijven waar u in kunt vallen. Wanneer de winst van de ondernemen gelijk aan of minder is dan €245.000,= betaald u hierover 15% vennootschapsbelasting. Wanneer u winst hoger uitvalt betaald u over het gedeelte hoger dan €245.000,= 25% vennootschapsbelasting.

Administraties | Belasting aangifte | Financieel advies