Meteen naar de inhoud

Jaarrekening

Elke onderneming is verplicht een jaarrekening op te stellen. De cijfers in deze jaarrekening zijn belangrijk omdat ze laten zien hoe het bedrijf het afgelopen jaar financieel heeft gepresteerd. De belangrijkste cijfers zijn te vinden in de winst- en verliesrekening, de balans en het overzicht van de vaste activa.

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening toont de inkomsten en uitgaven van de onderneming over een bepaalde periode. Zij wordt gebruikt om de winst of het verlies van de onderneming voor het jaar te berekenen. Het belangrijkste cijfer in de winst- en verliesrekening is de nettowinst of het nettoverlies van de onderneming. Dit wordt berekend door de totale uitgaven van de onderneming af te trekken van de totale inkomsten.

Bedrijfsresultaat

De bedrijfswinst is het belangrijkste cijfer in de winst- en verliesrekening, omdat het laat zien hoeveel geld de onderneming heeft verdiend met haar kernactiviteiten. Het wordt berekend door de totale bedrijfskosten van de onderneming af te trekken van de totale bedrijfsopbrengsten. Dit cijfer is belangrijk omdat het laat zien hoe goed de onderneming financieel presteert en kan worden gebruikt om het succes van de onderneming te meten.

Balans

De balans is een van de belangrijkste financiële overzichten. Het toont de financiële positie van een bedrijf op een bepaald punt in de tijd. De balans omvat twee hoofdsecties: activa en passiva.

Activa zijn alles wat het bedrijf bezit. Dit kan liquide middelen, investeringen, onroerend goed, apparatuur, inventaris en debiteuren omvatten. Passiva zijn alles wat de onderneming verschuldigd is. Dit kan geld zijn dat de onderneming heeft geleend, geld dat verschuldigd is aan leveranciers, en geld dat verschuldigd is aan belastingen.

Het belangrijkste cijfer op de balans is de nettowaarde van de onderneming. Dit wordt berekend door het totaal van de passiva af te trekken van het totaal van de activa. De nettowaarde geeft aan hoeveel eigen vermogen de aandeelhouders in de onderneming hebben.

Administraties | Belasting aangifte | Financieel advies