Meteen naar de inhoud

Loonbelasting

Wist u dat u in Nederland elke maand aangifte loonbelasting moet doen? De hoogte van de verschuldigde loonbelasting is afhankelijk van hoeveel salaris en andere belastbare secundaire arbeidsvoorwaarden u uitbetaalt.

Wat houdt loonbelasting in?

Loonbelasting omvat inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen. Inkomstenbelasting wordt betaald over uw belastbaar inkomen, terwijl sociale premies worden betaald door zowel u als uw werknemers. Zij dekken de bijdragen aan de socialezekerheids fondsen, die voorzien in uitkeringen zoals werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Loonbelasting wanneer u werknemers heeft

Wanneer u werknemers in dienst hebt, bent u ook verplicht loonbelasting in te houden op hun loon en deze aan de belastingdienst te betalen. Dit staat bekend als bronbelasting. Het bedrag dat u moet inhouden, hangt af van de hoogte van het loon en andere belastbare secundaire arbeidsvoorwaarden die uw werknemers ontvangen.

U moet ook werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheidsfondsen betalen. Deze bijdragen dekken zowel uw socialezekerheidsbijdragen als die van uw werknemers. Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid uitkeringen zijn slechts twee van de voordelen die sociale zekerheidsfondsen bieden.

Loonbelasting wanneer u werknemer bent

Wanneer u werknemer bent, moet uw werkgever loonbelasting op uw loon in houden en aan de belastingdienst betalen. Dit staat bekend als bronbelasting. Het bedrag dat uw werkgever moet inhouden, hangt af van de hoogte van uw loon en andere belastbare secundaire arbeidsvoorwaarden.

Administraties | Belasting aangifte | Financieel advies